Çevre Mühendisliği Danışmanlığı

ÇEVPA, 1984′te başlayan ve bugüne uzanan yolculuğunda sahip olduğu, Çevre Mühendisliği kapsamına giren tüm konulardaki yetkinliği ile her zaman yanınızdadır.

      • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
      • Atık Yönetimi
      • Hava Kirliliği Yönetimi
      • Acil Haller Yönetimi
      • Tehlikeli Maddeler/MGBF Yönetimi
      • ÇED(Çevresel Etki Değerlendirmesi)
      • Deşarj İzin Belgesi Alımı